Werkwijze

Werkwijze

Wij vinden het belangrijk de tijd en ruimte te nemen om aan het begin van de behandeling zorgvuldig en in samenspraak met jou verschillende vragen te onderzoeken en te beantwoorden: Wat zou je willen veranderen/waar loopt je tegenaan, tegen welke achtergrond en levensgeschiedenis, welke diagnose is hierbij passend, en of en welke behandeling kunnen wij hierbij bieden.

Verwijzing

De start van je behandeling begint bij je huisarts. Vraag je huisarts om een verwijsbrief. Deze brief is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Vraag daarom vóóraf een verwijsbrief voor zorg binnen de Specialistische GGZ (SGGZ). De datum van de verwijsbrief moet liggen vóór het eerste intakegesprek, anders vergoedt de zorgverzekeraar de kosten niet. Dit geldt ook als je je op eigen initiatief aanmeldt.

Pre-intake

Na aanmelding nemen wij telefonisch contact met je op, om samen met jou een kort verkennend gesprek te hebben om te onderzoeken of behandeling in onze praktijk passend lijkt. Als zelfstandig werkzame GGZ-professionals zijn wij niet 7x 24 uur bereikbaar, maar alleen tijdens kantoortijden. Als er in de intakefase duidelijk wordt dat er sprake is van problematiek waar beperkte beschikbaarheid tijdens kantoortijden niet toereikend zal zijn zullen wij jou dan ook niet in behandeling nemen. Als zich tijdens de behandeling toch een crisissituatie ontwikkelt, die we geen van beiden konden voorzien, ben je in elk geval buiten kantoortijden aangewezen op de huisartsenpost. Wij bieden geen zorg voor complexe psychiatrische klachten zoals ernstige problematiek met een acuut karakter of zorg gericht op verslaving.

Intake

Voordat we starten met de behandeling, gaan we in gesprek om te bekijken of wij je kunnen helpen. We hebben meerdere onderzoekende gesprekken over jouw klachten en de achtergronden daarvan (inclusief jouw biografie en medische voorgeschiedenis en eventueel gebruik van medicatie). Vervolgens bespreken wij onze conclusies en advies. Dit kan zijn: het starten van een behandeltraject in onze praktijk, waarbij we dan samen een behandelplan maken. Maar het advies kan ook zijn om terug te gaan naar jouw huisarts en/of POH-GGZ, dan wel je aan te melden bij een specifieke GGZ-instelling of -praktijk via de huisarts, waar het behandelaanbod specifieker is toegespitst op jouw probleem. Bij je eerste afspraak neem je de recente verwijsbrief mee van de huisarts met indicatie Specialistische GGZ (SGGZ).

Behandelplan

Als we samen verder gaan met een behandeltraject krijg je een samenvatting van onze conclusies en het behandelplan. In dit plan spreken we ook af hoe en wanneer we de voortgang van de behandeling evalueren. Daarbij zijn we wettelijk verplicht om bepaalde vragenlijsten te gebruiken die over jouw klachten gaan (Honos).

Waarneming

Tijdens onze afwezigheid neemt een collega psychiater / psychotherapeut zo nodig waar. Indien in samenspraak is besloten dat het beschikbaar stellen van een dergelijk vangnet wenselijk is, zullen wij de contactgegevens van deze collega doorgeven. Voor zaken die geen 24 uur uitstel dulden, neem je contact op met de huisarts of huisartsenpost of de crisisdienst.

Supervisie

Je kunt bij ons terecht als collega voor supervisie

Leertherapie

Je kunt bij ons terecht als collega voor leertherapie.