Privacy Statement

Privacy

In ons werk hebben wij een beroepsgeheim. Dit houdt in dat alles wat je met ons bespreekt vertrouwelijk blijft, evenals de gegevens in het dossier. Gebruikelijk is beknopte schriftelijke berichtgeving aan je huisarts over diagnose en behandeling. Sinds 2008 is de vermelding van jouw diagnose op de nota aan de zorgverzekering wettelijk verplicht. Zowel voor berichtgeving naar jouw huisarts, als het delen van de hoofddiagnose aan jouw zorgverzekering zullen wij echter expliciet om jouw toestemming vragen. . 

Privacyverklaring

Derden zoals bedrijfsartsen, UWV-artsen en dergelijke krijgen alleen beperkte gegevens toegestuurd als je hen daartoe schriftelijk machtigt.

Familie en partners geven wij geen inhoudelijke informatie. Als wij het zinvol achten om (deels) partner/familie bij jouw behandeling te betrekken, dan vragen wij daarvoor gemotiveerd toestemming rond tevoren met jou besproken thema’s. Wij spreken hen dan in jouw aanwezigheid. Als jouw partner of familie op eigen initiatief contact zoekt met ons, verstrekken wij geen inhoudelijke informatie en delen wij hen mee dat wij jou op de hoogte brengen van het gezochte contact. Wel zijn wij in de vrijheid om met andere GGZ-professionals (eveneens gehouden aan een beroepsgeheim) vakinhoudelijk te overleggen, als dit jouw behandeling ten goede komt. Dit gebeurt echter altijd geanonimiseerd, dus zonder dat jouw naam of herkenbare zaken genoemd worden.  

Veilige dossiervoering

Jouw medisch dossier is middels een beveiligd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) systeem veilig afgeschermd. Jouw dossier dienen wij wettelijk verplicht volgens de Wet Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vijftien jaar te bewaren. Daarna wordt het dossier vernietigd. Conform de WGBO heb je recht op inzage in jouw dossier, indien je daar om verzoekt. Je kunt ook schriftelijk verzoeken jouw dossier te vernietigen, eerder dan genoemde 15 jaar.  

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De gegevens die wij van  cliënten verzamelen zijn veelal persoonsgegevens en daarom is het gebruik en beheer van die data onderhevig aan de nieuwe (Europese) privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AGV). In de privacyverklaring staat hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.  

Hier vind je de privacyverklaring Josee Kortmann en privacyverklaring Neeltje Beusmans.