Neeltje Beusmans

Sinds 2012 ben ik psychiater. Daarnaast ben ik ook psychodynamisch psychotherapeut. Ik heb jaren gewerkt op een algemene poli op meerdere locaties. Sinds 2016 heb ik een eigen praktijk, waar ik nu volledig werkzaam in ben. 

Ik vind het boeiend om cliënten te helpen zichzelf beter te begrijpen door hen bewust te maken hoe hun binnenwereld werkt en hoe deze zich verhoudt tot de buitenwereld. Ik probeer daarin steeds te begrijpen waarom iemand het nodig heeft zich op een bepaalde manier te gedragen en hoe hij/zij zich verhoudt tot anderen. Om vervolgens samen te kijken hoe cliënten vrijer hierin kunnen worden en meer de regie over hun leven krijgen.  

Ik behandel middels psychodynamische psychotherapie. Daarnaast schrijf ik, waar nodig, medicatie voor. Tevens heb ik ervaring met EMDR. Ik heb de opleiding tot mindfulness trainer en compassie trainer gedaan.