Klachten

Als je ontevreden bent, of vragen of klachten hebt over je behandeling dan is het essentieel dat je dit met ons bespreekt, zodat we er zo mogelijk samen uitkomen. Als jij en wij niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen van uw klacht over jouw behandeling, dan kun je bemiddeling vragen van een klachtenfunctionaris. 

In het klachtenreglement lees je precies wat je kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. 

Vermeld in de mail in ieder geval ook jouw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met jou op kan nemen voor een gesprek. Wordt jouw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kun je de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij jou naar het klachtenreglement. 

Neeltje Beusmans

Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie, zie website: www.degeschillencommissie.nl. 

Je kunt contact opnemen met De Geschillencommissie via het contactformulier of telefonisch op werkdagen (070-105310). 

Klachtenregelement

Josée Kortmann

Ik ben aangesloten bij de klachten- en geschilllencommissie van de NvvP. 

Je kunt de klachtenfunctionaris benaderen via het mailadres: klachtenfunctionaris@nvvp.net.  

De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via respectievelijk Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en www.degeschillencommissie.nl.  

Klachtenreglement