Aanbod

Praktijkaanbod

Wij bieden met name psychotherapeutische behandeling, waar nodig is er de mogelijkheid dit te ondersteunen met medicatie.  

Psychodynamische psychotherapie

Psychodynamische therapie is een vorm van psychotherapie gericht op het beter begrijpen, stilstaan bij en betekenis geven aan je eigen binnenwereld. Het doel van de behandeling is het verhelderen en oplossen van bewuste en onbewuste patronen die zorgen voor psychische problemen. Vaak belemmeren deze patronen je functioneren, de omgang met jezelf en de omgang met anderen.  

Samen met de therapeut verken je gedachten, gevoelens en fantasieën. Vaak zijn er belemmerende patronen in het nu die hun wortels in het verleden hebben. Gevoelens als angst, schaamte, onzekerheid en schuld kunnen (vaak onbewust) sterke invloed op je hebben. Door deze te verkennen en de oorsprong ervan te begrijpen ontstaat er weer ruimte voor meer oorspronkelijke, authentieke, helpende gevoelens en gedachten. Gevoelens van verbondenheid, interesse, nieuwsgierigheid, assertiviteit en tevredenheid met jezelf kunnen zo meer ruimte krijgen waar piekeren, zorgen, somberheid of angst, twijfelen en negatieve ideeën over jezelf afnemen. Dit helpt je ook meer regie te kunnen nemen, meer helderheid te ervaren en meer verbonden te zijn met je eigen gevoelens en met anderen. 

coffee break, conference, women-1177540.jpg

MOM-A is een ontmoetingsplaats waar we de mogelijkheid bieden middels workshops, filmavonden, lezingen, creativiteit elkaar te ontmoeten. Om je zo meer bewust te worden van wie je bent, wat er in je binnenwereld leeft en hoe die zich verbindt met de buitenwereld. 

Workshops

In deze workshop neem je in drie ochtenden jezelf en je leven onder de loep om te ontdekken in welke richting je je wilt ontwikkelen. Je krijgt inzicht in je eigen drijfveren en waarden. Daarnaast word je je bewust van de belemmeringen die je nu mogelijk ondervindt. Middels kennisoverdracht, ervaringsgerichte en creatieve oefeningen krijg je meer inzicht. Na de workshop heb je een duidelijke landkaart, zodat je je eigen leven beter richting kunt geven.  

workshop, woman, write-1356060.jpg
movie theater, canvas, steamed-2093264.jpg

Filmavonden

Aan de hand van films wordt er meer diepgang gegeven aan (onbewuste) thema’s.  

De films worden geselecteerd rondom een specifiek thema. De films worden ingeleid op het gebied van psychodynamische theorie. Na afloop is er de mogelijkheid tot discussie.   

Thema-avonden

Aan de hand van een thema geven we een lezing. Na afloop is er de mogelijkheid tot discussie. 

conference, business, meeting-7693055.jpg